Općina Legrad raspisala je natječaj kojim se bira najljepša okućnica na njenom području. Fotografije će biti objavljene na Facebook-u gdje će do natječajem određenog termina sakupljati "lajkove". Okućnica koja sakupi najviše "lajkova" proglasit će se najljepšom te će vlasnik iste okućnice biti nagrađen novčanim iznosom od 500,00 kn (petstokuna).

 

Javni natječaj:

 

Na temelju članka 44. Statuta Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), općinski načelnik Općine Legrad raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA NAJLJEPŠE UREĐENU OKUĆNICU

NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD

 

  1. Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje posjeduju nekretnine na području općine Legrad, bez obzira na prebivalište.
  2. Fotografije okućnica šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte: nacelnik@gmail.com, s naznakom „Za natječaj za najljepše uređenu okućnicu na području Općine Legrad“.

Fotografije se šalju u vremenu od objave natječaja do 15. kolovoza 2015. godine.

Uz fotografiju, u elektronskoj pošti mora se navesti: ime i prezime, adresa i broj telefona vlasnika, te adresa prijavljene okućnice.

Sudionici prijavom potvrđuju sudjelovanje u natječaju, jamče ispravnost navedenih podataka kao i to da su prijavljene okućnice njihove, te da su fotografirane ove godine. Na natječaj se može dostaviti samo jedna fotografija za istu okućnicu.

Fotografije ne smiju biti veće (teže) od 5 MB i moraju biti u  .jpg, odnosno  .jpeg formatu.

Posjetitelj prijavom na natječaj pristaje da se fotografije uvrste u mrežne stranice Općine Legrad (www.opcinalegrad.hr) i portala www.facebook.com/opcina.legrad, te da se po potrebi koriste u druge promotivne svrhe (na internetu i u tiskanim medijima) bez naknade autoru fotografija.

Prijavom fotografije smatra se da su sudionici natječaja upoznati s pravilima natječaja i da se odriču prava na žalbu.

  1. Primljene fotografije postavit će se u album na facebook stranici portala Općine Legrad: facebook.com/opcina.legrad, s naznakom adrese gdje se nalazi okućnica prijavljena na natječaj.
  2. Online facebook glasovanje trajat će od 16. do 31. kolovoza 2015. godine do 18.00 sati.

Najljepšom okućnicom proglasit će se ona okućnica koja sakupi najviše „sviđa mi se“ glasova.

Ukoliko do isteka online glasovanja dvije ili više fotografija budu imale isti broj „sviđa mi se“ oznaka, o pobjedničkoj fotografiji odlučit će Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad. Općina Legrad zadržava pravo provjere istinitosti dostavljenih fotografija za natječaj, izlaskom na teren i utvrđivanjem činjenica. Ukoliko se ne utvrdi istovjetnost fotografija sa stanjem na terenu, ti podnositelji će se isključiti iz postupka natječaja.

Proglašenje najljepše okućnice objavit će se 1. rujna 2015. godine na internetskoj stranici Općine Legrad, www.opcinalegrad.hr .

  1. Nagrada za proglašenu najljepšu okućnice iznosi 500,00 kn (petstokuna), a o dodjeli nagrade obavijestit će se nagrađeni vlasnik okućnice.

 

KLASA: 022-05/15-01/01

URBROJ: 2137/10-15-1

Legrad, 7. svibnja 2015.

                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                       Ivan Sabolić, mag.pol.

Comments are disabled.