Petak, 6. kolovoza 2021.
Nedjelja, 8. kolovoza 2021.

Od 4. do 6. lipnja na prostoru Općine Legrad održati će se 12. Europski piknik, financiran od strane programa Europa za građane.

Informacije o projektu možete vidjeti na:

Općini Legrad odobren projekt 12. Europski piknik – Općina Legrad (opcinalegrad.hr)