Utorak, 24. ožujka 2015.

Na temelju članka 24., a sukladno članku 87. stavku 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Legrad (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 14/09. i 5/13), sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad za dan 24. ožujka 2015. godine (utorak) s početkom u 18.00 sati.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća od 5.03.2015. godine,
 2. Razmatranje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine i usvajanje istoga,
 3. Aktualni sat,
 4. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad,
 5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2014. godinu sa donošenjem Zaključaka:
 6. o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini,
 7. o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2014. godini,
 8. o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2014. godini,
 9. o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2014. godini,
 10. o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2014. godini,
 11. o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2014. godini,
 12. o usvajanju izvještaja udruga građana i vjerskih zajednica o utrošenim sredstvima iz Proračuna Općine Legrad u 2014. godini,
 13. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Dabrić za 2014. godinu,
 14. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine za 2014. godinu,
 15. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Legrad,
 16. Odluka o donošenju Kalendara manifestacija na području Općine Legrad u 2015. godini,
 17. Dogovor o organizaciji proslave Dana Općine Legrad, 31.05.2015., dogovor oko raspisivanja javnog poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad, te izbor i imenovanje članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad,
 18. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Sjednica će se održati u sali za sastanke Općine Legrad.

Mole se vijećnici da se zbog važnosti sjednice, pozivu obavezno odazovu u točno zakazano vrijeme.

 

 

Predsjednica:

Snježana Kuzmić v.r.