Četvrtak, 18. lipnja 2015.

24. sjednica Općinskog vijeća održati će se 18. lipnja 2015. s početkom u 20,00 u sali za sastanke Općine Legrad.

Dnevni red:

1.Rasprava u svezi iskazanih sumnji u podzakupu državnog poljoprivednog zemljišta uz prisustvo svih zakupnika

2. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća

3. Aktualni sat

4.Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Poduzetničke zone “Mali Pažut”

5. Razmatranje Izmjena i dopuna Plana zaštite od požara Općine Legrad (godišnje usklađivanje)

6. Razmatranje i donošenje prijedloga za izmjenu naziva Osnovne škole Legrad (dodjela imena školi)

7. Pitanja i prijedlozi