Utorak, 17. lipnja 2014.

U organizaciji Zavoda za prostorno uređenje KKŽ, u Legradu će se 17.lipnja u 9,00 sati održati 3.radionica u sklopu projekta SEE River.