Ponedjeljak, 14. prosinca 2020.

U ponedjeljak, 14. prosinca 2020. godine s početkom u 17,00 sati u Društvenom domu Legrad održati će se 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Dnevni red je u prilogu:

00. POZIV ZA 38. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA