Ponedjeljak, 30. listopada 2017.

U ponedjeljak, 30. listopada s početkom u 18,00 sati održati će se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Sjednica će se održati u sali za sastanke Općine Legrad.

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice,
  2. Aktualni sat,
  3. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2017. godinu sa donošenjem izmjena i dopuna Programa, …
  4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Legrad,
  5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odabiru najpovoljnihe ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Legrad u zimskom razdoblju (zimska služba),
  6. Donošenje odluke o broju studentskih stipendija Općine Legrad, koje će se dodijeliti u akademskoj godini 2017./2018. te utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Legrad,
  7. Obavijest o provedenim postupcima za sklapanje ugovora za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Legrad,
  8. Rasprava o primljenom Pismu namjere tvrtke “Karol Plus” d.o.o. Legrad,
  9. Pitanja i prijedlozi.