Četvrtak, 29. listopada 2020.

U četvrtak, 29.10. 2020. godine na područje Općine Legrad dolazi mobilno reciklažno dvorište. Lokacije i vremenski raspored moežete vidjeti na slijedećem linku: https://www.opcinalegrad.hr/novosti/obavijest-o-dolasku-mobilnog-reciklaznog-dvorista/