Utorak, 27. travnja 2021.

U utorak, 27. travnja 2021. godine, od 11 sati u Vatrogasnom domu Legrad, održati će se javno izlaganje za II. (ponovljenu) javnu raspravu za II. Izmjene i dopune Prostornog plana.

Sve informacije su na linku:

Objava ponovne (druge) javne rasprave po prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Legrad – Općina Legrad (opcinalegrad.hr)