Petak, 22. ožujka 2019.

U petak, 22. ožujka 2019. godine održati će se Koordinacija udruga Općine Legrad s početkom u 18,00 sati u Vijećnici.

Dnevni red:

1. Zelena čistka

2. Legrad International Forum

3. Razno