Petak, 24. srpnja 2015.

Na jezeru Šoderica održati će se festival Showderica koji je se tradicionalno održava krajem mjeseca srpnja. Početak festivala je u petak 24. srpnja 2015, a festival traje 3 dana.