Utorak, 28. travnja 2015.

LAG Mura Drava organizira radionice za udruge i OPG na temu pisanja projekata. Početak je u 16,30 u Sali za sastanke Općine Legrad.