Petak, 10. svibnja 2019.

Dana, 10. svibnja 2019. godine u petak održat će se tehnički pregled traktora u Legradu.