Subota, 23. travnja 2016.

Općina Legrad u suradnji s udurgama Eko Legrad i LU Kuna Legrad organiziraju Zelenu čistku – čišćenje deponija na podrčju općine. Početak je u 8,00 sati, a okupljanje je kod lovačkog doma.