"INA – Industrija nafte, d.d. Zagreb zajedno s poljskom kompanijom Geofizyka Torun, izvodit će 3D seizmička mjerenja u svrhu istraživanja rezervi nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području općina: Legrad, Đelekovec, Donja Dubrava, Rasinja, Koprivnički Ivanec, Peteranec, Drnje i Koprivnica.

Štete koje će nastati uslijed seizmičkih mjerenja procijeniti će se odmah nakon završetka radova od strane komisije u kojoj će biti predstavnici INE i predstavnici mjesnih odbora, o čemu će vlasnici/posjednici zemljišta biti na vrijeme obaviješteni.

Svu naknadu štete pomirit će Ina, d.d. Zagreb!

INA d.d. moli za razumijevanje, posebno da se ne ometa rad ekipa, zatim da se ne diraju postavljene oznake i kablovi na zemljištu kao i druga oprema. U slučaju oštećenja opreme ili krađe biti ćemo primorani uključiti nadležne policije postaje.

Radovi će se obavljati od kraja mjeseca ožujka do kraja mjeseca svibnja 2015. godine.

 

Zahvaljujemo na suradnji!

 INA – INDUSTIJA NAFTE, d.d."

Comments are disabled.