Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 170.625,00 kuna  (75%) na temelju Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2013. godini, potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“ za projekt „Izgradnje turističke infrastrukture na području turističko-rekreacijskog centra Šoderica“, što obuhvaća izradu projektne dokumentacije za izgradnju šetnice i dječjih igrališta, te izradu projektne dokumentacije za adaptaciju i izgradnju sanitarnih čvorova i tuševa.

Nakon Izrade projektne dokumentacije financirane od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Općina Legrad će pokrenuti pripremne radnje za prijavu projekta na jedan od natječaja fondova Europske unije.

Comments are disabled.