Dana 19. srpnja 2022. godine, zaprimili smo izvješće Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije u kojem su ispitivali vodu za kupanje na Šoderici metodom HRN ISO 5667-4:2016.

Uzorci su se uzimali 20. lipnja na 5 lokacija na jezeru Šoderica: plaža ispred Ribičkog doma, plaža ispred restorana Tomislav, plaža kod Podravkinog odmarališta, plaža Lazine te dječja plaža ispred bistroa Šoderica. Obavljena je fizikalno kemijska i mikrobiološka analiza površinske vode.

Ekološko stanje ispitanog jezera je dobro prema Uredbi o standardu kakvoće vode (NN 96/19). Ispitivani uzorci su izvrsne kakvoće prema Standardu za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja koji su propisani Uredbom o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14).

 

Comments are disabled.