U petak, 28. veljače 2020. godine u Vijećnici Općine Legrad održana ja 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednici je prisustvovalo 6 vijećnica i vijećnika, a vodio ju je potpredsjednik Igor Horvat.

Nakon prozivke, usvojen je dnevni red s 18 točaka dnevnog reda, a pod prvom točkom usvojen je zapisnik s prethodne.

Nakon toga pod točkom Aktualni sat, načelnik je nabrojio aktivnosti i novosti od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Spomenuo je novosti u najvažnijim projektima, poput reciklažnog dvorišta, šetnice na Šoderici, te raznim sastancima s turističkim zajednicama, Lokalnom akcijskom grupom, predstavnicima Vojne akademije iz Budimpešte i sl. Također, spomenuo je probleme s autobusnim stajalištima, odvodnim kanalima i eksploatacijskim poljem. Vijećnici su postavljali pitanja i davali prijedloge u vezi: problema s cestom u Velikom Otoku, odvodnim kanalima u Selnici Podravskoj i starim zapuštenim spremištem u Kutnjaku. Na kraju je zamjenica načelnika predložila da se svim polaznicima dodatnog osposobljavanja za sigurno rukovanje pesticidima osigura sufinanciranje izobrazbe. Dogovoreno je da će se isto uvrstiti u rebalans Proračuna.

Pod trećom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća, zbog zakonskih izmjena.

Nakon toga donijeta je Odluka o kratkoročnom kreditiranju Općine Legrad za predfinanciranje EU projekta Održivi razvoj prirodne baštine Općine Legrad i Reciklažnog dvorišta. Kratkoročni kredit iznosit će do 5.000.000, 00 kuna, s kamatom od 1,20 posto na rok od 12 mjeseci. Naknada za obradu kredita je 0,10 posto vrijednosti kredita. Najpovoljniju ponudu dala je banka Erste&Steiermarkische Banke d.d.

 

Pod slijedeće tri točke donijete su tri odluke i izvješća vezana uz gospodarenje otpadom i to:

  • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Legrad za 2020. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada  te troškovima uklanjanja odbačenog otpada.

Nakon toga uslijedile su tri točke vezane uz zaštitu od požara i to: provedbu posebnih mjera zaštite od požara u 2020. godini, Izvješće o stanju zaštite od požara i Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara.

Pod točkom 11. donijeta je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad.

Nakon toga donijeta je Odluka o pokretanju postupka za objavu poziva za dodjelu javnih priznanja Općine Legrad.

Pod točkom 13. donijeta je Odluka o potpisivanju Sporazuma o bratimljenju između Općine Legrad i civilne župe Vila Boa do Bispo iz Portugala.

Pod točkom 14. odbijena je zamolba tvrtke Gondola d.o.o.

 Pod točkom 15. odobrena je zamolba o sufinanciranju troškova jaslica za jednog polaznika s područja Općine Legrad.

 Pod točkom 16. donijeta je Odluka o povećanju temeljnog kapitala za komunalnu tvrtku Lekom Grad d.o.o. za 200.000,00 kuna.

Na predzadnjoj točci donijeta je Odluka o produženja natječaja za prodaju nekretnina do 10. ožujka 2020. godine zbog velikog interesa. Otvaranje ponuda planirano je za 16. ožujka 2020. godine s početkom u 16,30 sati.

 Na zadnjoj točci Pitanja prijedlozi, DVD-u Veliki Otok odobrena je prodaja parcela s ogrjevnim drvom u vlasništvu Općine Legrad. Novac uprihođen od prodaje drva namijenjen je za obnovu vatrogasnog doma.

 

Comments are disabled.