Na temelju  članka 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13 i 54/13) Općina Legrad,  Jedinstveni upravni odjel objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

Ovim  pozivom obavještavaju  se nositelji stvarnih  prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izgrađena:

  • nerazvrstana cesta NC_ VO 8 – poljski put u Krčevinama dužine cca 52 m, na k.č.br. 276/18, 277/8, 277/9 o. Veliki Otok,
  • nerazvrstana cesta NC_ VO 9 – poljski put Velike Senokoše dužine cca 772 m, na k.č.br. 1245/11 k.o. Veliki Otok,
  • nerazvrstana cesta NC_ VO 10 – poljski put Poljeve dužine cca 1311 m, na k.č.br. 1236/71 k.o. Veliki Otok
  • nerazvrstana cesta NC_ VO 11 – poljski put Velike Senokoše dužine cca 395 m, na k.č.br. 1249/12 k.o. Veliki Otok
  • nerazvrstana cesta NC_ VO 12 – poljski put Poljeve dužine cca 450 m, na k.č.br. 1249/13, 1249/14, 1250/3, 1249/15, 1249/16, 1248/2, 1248/1, 1251/1, 1251/2 o. Veliki Otok
  • nerazvrstana cesta NC_ VO 13 – poljski put Poljeve dužine cca 368 m, na k.č.br. 1251/12, 1375, 1373/1, 1373/3, 1371, 1372, 1370/2, 1395, 1367, 1368, 1396/2, 1397/2 o. Veliki Otok
  • nerazvrstana cesta NC_ VO 14 – poljski put Krčevina dužine cca 177 m, na k.č.br. 200/15 k.o. Veliki Otok
  • nerazvrstana cesta NC_ VO 15 – poljski put Krčevina dužine cca 395 m, na k.č.br. 196 k.o. Veliki Otok

 

 

 o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste koje je vlasnik Općina Legrad.

 

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Branko Ćurić, Geodetski ured "Metra" d.o.o. Bjelovar, Ferde Rusana 2a.

 

Općina Legrad započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste dana 10.10.2022. godine u vremenu do 8:00 do 14:00 uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 

Nositelji stvarnih prava uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja mogu izvršiti, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 14.10.2022. godine od 8:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Legrad, Trg svetog Trojstva 52A, Legrad

 

 

Comments are disabled.