Na poziv tvrtke Agenda Consulting iz Mađarske, koja provodi javnu raspravu o potrebi izgradnje novih graničnih prijelaza između Republike Mađarske i Republike Hrvatske, načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić sudjelovao je na konzultacijama na spomenutu temu. Konzultacije su se održale u Domu kulture u općini Gyekenyes u utorak, 18. studenog 2014. godine. Na početku predavanja pokazani su rezultati prethodnih istraživanja o potrebi otvaranja novih graničnih prijelaza. Napomenuto je da se na području između Gole i Legrada ulaskom u šengenski režim treba otvoriti jedan novi granični režim. Postoji pet mogućih lokacija na kojima bi se mogli otvarati granični prijelazi:  Somogyudvarhely - Ždala, Berzence  - Gola, Gyekenyes - Gotalovo, Zakany - Gotalovo  i Ortilos - Zakanyhegy - Legrad. Na iznošenju svojim ideja, najviše načelnika se izjasnilo da bi najbolje bilo da se budući granični prijelaz napravi kod spuštanja sa "Botovskog mosta" između mjesta Zakany i Gyekenyes. Tvrtka Agenda Consulting će izabrati najbolji projekt, prema mišljenju lokalne samouprave i lokalnog stanovništva, te prema prevladavajućem javnom interesu. Odabir točne lokacije očekuje se za sredinu slijedeće godine.

Comments are disabled.