S ciljem dobrog gospodara, Lovačka udruga „Kuna“ Legrad i ove je godine u lovište kojim gospodari preko 70 godina u nizu, ispustila 80 komada fazanske divljači u svrhu revitalizacije i pomlađivanja fonda te vrste divljači. Radi se o kvalitetnom poluiznešenom matičnom jatu nabavljenom iz Fazanerije Božur iz Satnice Đakovačke. Tijekom tekuće lovne sezone plan je ispustiti još 60 komada fazana i time
pridonijeti obnovi i raznovrsnosti fonda divljači kojom se planski gospodari u lovištu VI/111 – Legrad. Nabavka fazana financirana je sredstvima udruge.

 

Comments are disabled.