Miješani komunalni i biorazgradivi komunalni  otpad (u daljnjem tekstu: otpad) sa područja TRC Šoderica odvozit će se isključivo iz odgovarajućih posuda (posude moraju biti prilagođene za strojni utovar) ili u vrećama koje moraju biti odložene ISPRED VIKENDICE KORISNIKA.

Miješani komunalni otpad se odvozi u SEZONI od 01. lipnja do 01. rujna dva puta tjedno, PONEDJELJKOM  i  SUBOTOM.

Sav ne uvjetan miješani komunalni otpad, te onaj koji nije odložen u odgovarajuću posudu ili vreću, te odložen na zabranjenim mjestima NEĆE biti odvezen.

Općina ustupa na korištenje, a korisnik preuzima posudu za otpad – tipiziranu polietilensku posudu (kantu) s kotačima zapremnine 120 litara. Cijena sufinanciranja za preuzetu kantu koju korisnik plaća Općini iznosi 40,00 kuna. Preuzimanje posude je OBAVEZNO ODMAH PO PRIMITKU OBAVIJESTI, a zaključno sa krajem lipnja.

Poslove skupljanja i odvoza komunalnog otpada vrši poduzeće „PRIZMA VV“, a obveznici davanja komunalnog otpada na odvoz, fizičke osobe, dužni su otpad skupljati i držati do odvoza u tipskim posudama ili vrećama za smeće. Prije odvoza fizičke osobe dužne su posude ili vreće iznijeti ispred svoje vikendice. Obveznici davanja komunalnog otpada na odvoz dužni su za odvoz plaćati propisanu naknadu osobi kojoj je to povjereno („Prizmi VV“).

SVA DOSADAŠNJA „DIVLJA ODLAGALIŠTA“ NA PODRUČJU TRC ŠODERICA SU SANIRANA ZAKLJUČNO SA 05. LIPNJA, TE JE STROGO ZABRANJENO DOVOZITI BILO KOJU VRSTU OTPADA (ORGANSKI, KUĆANSKI, GRAĐEVINSKI I SL.)

ZA NEPOŠTIVANJE ODREDABA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD POKRENUTI ĆE SE KAZNENE ODREDBE KOJE ZA FIZIČKE OSOBE IZNOSE 500,00 KUNA, A ZA PRAVNE OSOBE 2.000,00 KUNA.

Comments are disabled.