Obavještavaju se svi stanovnici Općine Legrad da će se izvršiti obvezatna proljetna deratizacija na području Općine.

Početak akcije deratizacije biti će 25.04.2017.godine, a predviđeni završetak je 09.05.2017. godine.

Popis djelatnika koji će provoditi preventivnu deratizaciju:

 • Josipa Valent, bacc.san.ing
 • Nevenka Marjanović, san.teh.
 • Tomica Kovaček, vet.teh.
 • Mladen Kovačić, deratizer
 • Zlatko Ferčec, pomoćni radnik
 • Adrijana Čikulin-Pečarić, dipl.san.ing, koja će vršiti nadzor nad provođenjem deratizacije

Radi zaštite okoliša i zdravlja ljudi i životinja, izdane su posebne upute upućene građanima:

 • Da surađuju s ekipama koje provode suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrovne meke;
 • Da odstrane iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane;
 • Da za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemoguće malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore;
 • Da sklone sve životinje, kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih meka;
 • Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Comments are disabled.