U ponedjeljak, 14.ožujka 2022. godine u Društvenom domu Legrad s početkom u 17,00 sati održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvala i vodile predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić, a prisutno je bilo 7 vijećnica i vijećnika i općinski načelnik. Najprije su usvojeni zapisnici s dvije prethodne sjednice, a nakon toga usvojen je dnevni red.

Pod prvom točkom Aktualni sat načelnik je nabrojio sve novosti i aktivnosti od posljednje sjednice. Među njim valja istaknuti prijavljene projekte i dobivena sredstva za redovni rad vrtića, završetak projekta Pomoć je moć, novosti u Lekom Gradu, novosti oko Studije utjecaja na okoliš farme Veliki Pažut, sastancima s predstavnicima Općine Donja Dubrava, Igmom, Putničkom agencijom Silvija Turist, WWF-om, te sporom s Općinom Koprivnički Ivanec i nastavkom izmjere k.o. Kutnjak.

Vijećnika Vedrana Bebeka zanimao je početak izmjere k.o. Veliki Otok i pojedinosti oko javne rasprave Studije utjecaja na okoliš farme Veliki Pažut, na što mu je odgovoreno da moramo dobiti najprije odluku DGU o odobrenju projekta, a javna rasprava će započeti krajem ožujka ili tokom travnja i trajat će 30 dana.

Vijećnik Ivan Gerendaj zamolio je da se ukloni višak golova na asfaltiranom igralištu u Fizešu, s čime se načelnik složio i te odgovorio da će naložiti djelatnicima komunalne tvrtke da to što prije uklone.

Pod drugom točkom jednoglasno je usvojena Odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačka na području Općine Legrad. Za mačke će općina izdvajati 200 kuna, a za pse 400 kuna.

Pod točkom tri jednoglasno je donijeta odluka o kupnji nekretnine na česticama 190/2, 190/3, 191/2, 191/3 k.o Zablatje, a zemljište će se iskoristiti kao parkiralište za igralište i groblje.

Pod četvrtom točkom donijeta je nova Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Legrad.

Pod petom točkom jednoglasno je usvojen Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Legrad.

Pod šestom točkom raspravljalo se oko odvoza gnojnice iz septičkih jama (kućanstva), te je zadužen općinski načelnik da  održi sastanak sa svima koji tu uslugu vrše, te da će se postaviti sva prava i obaveze.

Nakon toga razmatrano je pismo tvrtke Bukotermal u vezi zakupa dodatnih čestica, te je odlučeno da će se raspisati javni natječaj za ustanovljenje prava građenja na traženim česticama.

Pod osmom točkom jednoglasno je donijeta o proglašenju javnog dobra  - puta na slijedećim česticama: 1497/2 k.o. Veliki Otok, 5337/1, 5337/3 i 5356 k.o. Legrad.

Pod točkom 9. s 6 glasova ZA i 1 Suzdržanim donijeta je Odluka o poništenju javnom natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, te je dogovoreno da će se novi natječaj raspisati na slijedećoj sjednici.

Nakon toga usvojeni su slijedeći dokumenti:

  • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Legrad za 2022. godinu,
  • Izvješće o izvršenju Plana u području prirodnih nepogoda Općine Legrad za 2021. godinu,
  • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Legrad,
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Općine Legrad za razdoblje 2018. - 2023. za 2021. godinu,
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad za 2021. godinu,
  • Izvješće Ekološke udruge Legrad o prodaji parcela ogrjevnog drva.

Nakon toga provedena je rasprava oko provedenog natječaja za sufinanciranje programa/projekata udruga. Vijećnik Ivan Gerendaj izrazio je svoje nezadovoljstvo dodijeljenim sredstvima za sport i mlade, smatrajući da se moraju bolje čitati programi i ispunjeni obrasci. U raspravu su se uključili vijećnici Igor Horvat, Alen Dedi i Kristina Turk, koji su spomenuli da smo dužni po zakonu financirati vatrogastvo, a za ostale udruge izdvajamo koliko možemo. Načelnik je nabrojio koliko smo u posljednjih godina uložili u sport, te kada se sve uzme u obzir u posljednjih 10 godina u Sportski park Fizeš i oko njega izdvojeno je oko 3 milijuna kuna, te da svake godine pokušavamo vrednovati svaku udrugu i u skladu sa mogućnostima i sredstvima pratimo rad svake aktivne udruge.

Pod pretposljednjom točkom dogovoren je nacrt programa proslave Dana Općine Legrad.

Pod posljednjom točkom donijeta je Odluka o prodaji parcela na Šoderici prema provedenom natječaju, otpisane su kamate za vraćanje studentske stipendije i raspravljeno o dopisu dimnjačara u vezi pritužbi na njegov rad.

Comments are disabled.