U ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine s početkom u 17:00 sati u Vijećnici Općine Legrad održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Na početku je usvojen dnevni red.

Pod prvom točkom usvojen je Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća od 31.11.2018. godine, Zapisnik s 19. sjednice od 17.12.2018. godine i 20. sjednice od 31.12.2018. godine.

Pod aktualni sat načelnik je predstavio sve aktivnosti koje su se održale od posljednje sjednice Općinskog vijeća. Vijećnik Ivan Šivak je postavio pitanja u vezi Šoderice, a vijećnik Alen Dedi o ilegalnim odlagalištima otpada. Nakon toga donesena je odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Općine Legrad.  Vijećnik  Igor Horvat je imao upit u vezi legalizacije Vatrogasnog doma i rekonstrukcije kipa u Velikom Otoku.

Nakon toga donesene su Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad, Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Legrad i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Legrad.

Pod točkom 7. donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Nakon toga donesen je Program potpora u poljoprivredi na području Općine Legrad.

Pod točkom 9. donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Legrad.

Nakon toga donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Legrad i Odluka o sklapanju Aneks Ugovora o zakupu za zakupce kojima su ugovori o zakupu istekli - do skidanja usjeva.

Pod pitanja i prijedlozi nije usvojena ponuda kupnje vlasničkog udjela Općine Drnje, ali se dala dozvola za prodaju trećoj osobi, ali je usvojena prodaja ogrjevnoga drva koje će DVD Veliki Otok rušiti.

 

Comments are disabled.