U srijedu, 16. studenog 2022. godine održana je 23. sjednica Općinskog vijeća. Sjednica je održana elektroničkim putem. Nakon usvajanja dnevnog reda od 4 točke pristupilo se glasanju prema izglasanim točkama. Svi vijećnici su pristupili glasanju.

Pod točkom jedan JEDNOGLASNO je usvojena Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad. Odluka je išla na usvajanje zbog usklađenja s novim kolektivnim ugovorom.

Pod točkom dva s 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM donijeta je Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnik Općine Legad. Odluka je usklađena s preporukama Povjerenstva za sukob interesa.

Pod točkom  3A JEDNOGLASNO je usvojena Odluka o raspisivanju natječaja za dokapitalizaciju komunalnog poduzeća Lekom Grad d.o.o. zbog mogućeg udruživanja s jedinicama lokalne samouprave iz okolice.

Pod točkom 3B JEDNOGLASNO je usvojena Odluka o osnivanju Povjerenstva za otvaranje ponuda iz Javnog poziva za dokapitalizaciju tvrtke Lekom Grad.

Na kraju nije bilo pitanja niti prijedloga.

Comments are disabled.