U srijedu, 28. prosinca 2022. godine održana je posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednica se održala u Društvenom domu Legrad, a istom je predsjedavao predsjednik Alen Dedi. Nakon prozivke utvrđeno je da sjednici prisustvuje 8 vijećnica i vijećnika, a nakon toga usvojen je zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red s devet točaka.

Na početku načelnik je izvijestio o novostima u projektima: izrade projektno tehničke dokumentacije, programa Zaželi, projekta izgradnje javnog wc na Šoderici i meterološke stanice. Načelnik je prezentirao i novosti oko problema u Područnoj školi Selnica Podravska na što se nadovezao predsjednik Alen Dedi, kazavši da se pronašlo rješenje u obliku kontejnera, ali da treba zatvoriti financijsku konstrukciju koja će se dogovarati s vlasnikom škole - Koprivničko-križevačkom županijom. Isto tako spomenuo je i problematiku oko prijevoza obroka u spomenuto školu s obzirom da je Vlada RH osigurala sredstva za tople obroke u školama. Vijećnik Vedran Bebek spomenuo je da ga je kontaktirala vlasnica kuće u Selnici Podravskoj, koja bi istu rušila, te se raspitivala oko programa sufinanciranja uređenja okućnica. Načelnik je odgovorio da ga je ista vlasnica također kontaktirala, te da novi natječaj kreće s 1. veljače, te će se ista moći javiti.

Pod drugom točkom jednoglasno su usvojene II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2022. godinu.

Pod trećom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad.

Pod četvrtom točkom jednoglasno su prihvaćene sve najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Legrad po provedenom 4. natječaju.

Nakon toga jednoglasno je usvojena ponuda Općine Peteranec za dokapitalizaciju komunalnog poduzeća Lekom Grad d.o.o.

Pod slijedećom točkom raspravljalo se o davanju mišljenja o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš za agrosolarnu elektranu u Selnici Podravskoj i Kutnjaku. S obzirom na utjecaj dogovoreno je da će općinski načelnik izdati mišljenje da je potrebna izrada procjena utjecaja na okoliš.

Nakon toga razmatrana je dopis tvrtke BEB Solar u vezi pisma podrške na projektu agrosolara, što je odbijeno jer Općini Legrad nije jasna poveznica između tvrkte BEB Solar i EEG Energy Gas s kojom već surađuje na istom projektu.

Na pretposljednjoj točci donijeta je Odluka o usvajanju analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Legrad.

Pod posljednjom točkom vijećnik Ivan Gerendaj postavio je pitanje oko slanja pisma prema trgovina, na što je načelnik odgovorio da će se isto poslati prvi tjedan u Novoj godini.

 

 

Comments are disabled.