U utorak, 23. lipnja 2020. godine u Društvenom domu Legrad održana je 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Općinskog vijeća Općine Legrad Snježana Kuzmić. Na početku je utvrđen kvorum od 8 vijećnika i usvojen je zapisnik od prethodne sjednice. Nakon toga je usvojen dnevni red od 8 točaka.

Pod prvom točkom je načelnik predstavio sve aktivnosti od posljednje sjednice. Među njima spomenuo je novosti oko geotermalnog projekta, sastanaka s službenicima Ministarstva državne imovine, sastanka s Igmom i na kraju sastanaka s načelnicom Općine Ortilos iz Mađarske. Zaključeno je da zbog okolnosti i loše epidemiološke slike neće biti otvoren malogranični prijelaz Legrad Ortilos povodom dana svete Ane.

Nakon toga sjednici se priključuju općinski načelnik Marijan Varga i predstavnici braniteljskih udruga iz Legrada i Donje Dubrave, kako bi se donijele smjernice za izradu UPU-a Predrag Jurčec na Velikom Pažutu. Dogovoreno je da će se projekt preimenovati u Spomen izletište Hrvatskih branitelja, a poginuli branitelji s područja Općine Legrad i Donje Dubrave, Marijan Hušnjak i Predrag Jurčec dobiti će svoje spomen sobe. Izradu UPU-a Spomen izletišta Općina Donja Dubrava kandidirala je na Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Pod točkom tri donijete su Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2020. godinu s pratečim programima.

Nakon toga donijet je Pravilinik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić na području Općine Legrad.

Pod točkom 5. donijeta je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Legrad.

Pod točkom 6. donijeta je Odluka o prodaju nekretinine u Fizešu za gradnju hale za montažu pamentih klupa i pametnih autobusnih stanica tvrtki Smart Communications j.d.o.o. iz Omiša.

Nakon toga donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Legrad.

Na predposljednjoj točci prihvaćeno je pismo tvrtke EEG ENERGY GAS d.o.o. za gradnju elektrane na plin, staklenika i moguće susšare. Sukladno tome raspisat će se natječaj za davanje u koncesciju zemljišta u Gospodraskoj zoni Kutnjak.

Na zadnjoj točci raspravljano je o datumu održvanja svečane sjednice, koja je odgođena, a ukoliko epidemiološka situacija dozvoli sjednica bi se održala krajem kolovoza.

Comments are disabled.