U ponedjeljak, 14. prosinca 2020. godine u Društvenom domu Legrad održana je 38. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvala, otvorila i vodila predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić. Nakon prozivke utvrđen je kvorum od 7 prisutnih vijećnika. Nakon toga usvojen je zapisnik s prethodne sjednice i dnevni red.

Na početku je općinski načelnik Ivan Sabolić nabrojio sve aktivnosti od posljednje sjednice, a među njima valja istaknuti tehničke preglede za reciklažno dvorište i šetnicu, novosti oko geotermalnog projekta, korona krizi te EU projektima koji su u tijeku. Vijećnika Zdravka Međimorca zanimao je dopis koji dobili mještani u vezi prodaje zemlje u k.o. Selnica Podravska i k.o. Kutnjak, na što mu je odgovoreno da se sada skuplja interes i kontakti, a da će investitor dogovoriti kupnju zemljišta s vlasnicima zemljišta.

Pod 2. točkom jednoglasno su usvojene Izmjene i dopune  Proračuna za 2020. godinu. Izmjene su išle u vidu izjednačavanja utrošenih sredstava i planiranih, a ne utrošenih sredstava u ovoj godini.

Na slijedećoj točki jednoglasno je usvojen Proračun za 2021. godinu s programima i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Planirani su rashodi od 14.005.353,00 kuna i rashodi u iznosu od 13.697.918,94 kuna.

Nakon toga donijeta je Odluka o izvršenju Proračuna za 2021. godinu, a potom Odluka o financiranju političkih stranaka u 2021. godini do lokalnih izbora.

Pod  6. točkom usvojena je Strategija  upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Nakon toga usvojen je Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Legrad za 2021. godinu i Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Legrad.

Zatim su slijedile odluke vezane uz civilnu zaštitu:

  • usvojena je Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2020. godinu,
  •  usvojene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Legrad za razdoblje od 2021. godine do 2024. godine,
  •  usvojen je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Legrad za 2021. godinu.

Pod točkom 10. donijeta ja Odluka o zabrani građenja građevina i izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021. godinu na području Općine Legrad.

Pod pretposljednom točkom donijeta je Odluka o isplati božićnica umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina bez prihoda s prebivalištem na području Općine Legrad u 2020. godini.

Na kraju, pod točkom pitanja i prijedlozi, vijećnik Predrag Posavec predložio je postavljanje prometnog zrcala u ulici iza Vatrogasnog doma u Kutnjaku, a vijećnik Stjepan Kuruc predložio je da se u buduće projekcije stavi ograda oko evangeličkog groblja u Legradu. Oba prijedloga su usvojena.

 

 

 

Comments are disabled.