U srijedu, 27. siječnja 2021. godine, vijećnici Općine Legrad sastali su se po 39. put u ovom mandatu. Sjednicu je sazvala, otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić. Na početku utvrđen je kvroum od 8 vijećnika od mogućih 9, te je usvojen zapisnik s prethodne sjednice. Nakon usvajanja dnevnog reda od 19 točaka, općinski načelnik je pod točkom Aktualni sat pobrojao sve događaje i aktivnosti od sjednice Općinskog vijeća. Od svega nabrojanog istaknuto je sljedeće: posjet turske kompanije Soyak u vezi ulaganja u geotermalni projekt, dobivanje uporabnih dozvola, novosti u komunalnoj tvrtci Lekom Grad d.o.o., događaje oko potresa, tiskanje časopisa Vozlek te prijavljene nove projekte na EU fondove.

Pod točkom dva izmijenjen je Statut Općine Legrad zbog zakonskih izmjena za predstojeće lokalne izbore, pri čemu se broj vijećnika smanjuje za 2, a ukida se i zamjenik načelnika.

Pod trećom točkom donijet je Program poticanja u turizmu za 2021. godinu, po kojem će se sufinancirati kapitalna ulaganja za otvaranje smještajnih kapaciteta u iznosu od 5.000,00 kn po krevetu, odnosno izrada dokumentacije za otvaranje smještajnih kapaciteta u iznosu od 10.ooo kuna po projektu.

Nakon toga donijeta je Odluka o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Legrad, prema kojoj će se mještanima omogućiti rušenje objekata na području Općine Legrad uz sufinanciranje 90 posto troškova rušenja, a najviše do 7500 kuna.

Slijedeća točka donijela izmjenu Programa stambenog zbrinjavanja mladih, pri čemu je proširena mogućnost dobivanja poticaja za stambeno zbrinjavanje na mlade osobe - samce, osobe čiji prostor ne zadovoljava higijensko-zdrastvene uvjete, te osobe koje nadograđuju roditeljsku kuću ali istu moraju etažirati, a etažu imati u svojem vlasništvu. Nastavlja se prodaja kuća i građevinskog zemljišta u vlasništvu općine za 1 kn,  a prvi natječaj kreće već od petka, 29. siječnja 2021. godine.

Pod točkom 6, prodano je nekoliko nekretnina po prethodno provedenom natječaju na području Legrada i Šoderice.

Pod točkom 7, raspisan je novi natječaj za prodaju nekretnina. Isti će biti otvoren 29. siječnja i trajat će 30 dana od dana objave.

Točke 8. i 9. vezane su bile za zaštitu od požara, te su pod istima donijeti slijedeći dokumenti:

  •  Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Legrad za 2020. godinu,
  •  Godišinji provedbeni plan unaprejeđenja zaštite od požara za područje Općine Legrad za 2021. godinu.

Nakon toga dvije odluke vezane su uz Lekom Grad d.o.o.:

  •  prva odluka odnosila se za davanje poticaja za izradu suvenira u iznosu od 70.000 kuna,
  •  druga odluka odnosila se na dokapitalizaciju tvrkte u iznosu od 150.000 kuna.

Slijedeće dvije točke vezane su uz kreditiranje, te je nastavaljen kratkoročni kredit, a donijeta je Odluka i o podizanju dugoročnog kredita za predfinanciranje EU projekata u iznosu od 4,5 milijuna kuna s rokom povrata od 5 godina.

Pod točkom 14. donijeti su Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Legrad s davanjem suglasnosti na iste.

Odlukom pod 15. točkom odlučeno je pomoći potresom pogođenim općinama Lekenik i Majur, svakoj po 4.000 kuna.

Na slijedećoj točci prema zamolbi  nekretnina Šoderica 213, oslobođena je plaćanja poreza kuće na odmor zbog prijave prebivališta vlasnice na toj adresi.

Pod točkom 17. donijeta je odluka o kupnji kuće na adresi Kralja Tomislava 63A, Legrad.

Pod točkom 18. usvojeni su programi vezani uz Proračun:

  •  Program utroška sredstva spomeničke rente na području Općine Legrad u 2021. godini,
  •  Program utroška sredstva vodnog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini,
  •  Program utroška sredstva šumskog doprinosa na području Općine Legrad u 2021. godini.

Na kraju načelnik je najavio Izmjene i dopune Prostornog plana, UPU zone Kutnjak, UPU Šoderica, te stavljanje van snage postojeće planske dokumente iz 1991. godine a vezane uz Šodericu.

 

 

Comments are disabled.