U ponedjeljak, 25. rujna 2017. godine, održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednica je održana u Vijećnici s početkom u 19,00 sati, a nazočilo njoj je 10 od 11 vijećnika, te djelatnice JUO, općinski načelnik i zamjenica. Na dnevnom redu je bilo 13 točaka.

Na početku je prihvaćen zapisnik s prethodne sjednice, a nakon toga je načelnik pod akutalnim satom ispričao o događajima od posljednje sjednice. Tako su vijećnici saznali više o radovima na vatrogasnom domu u Legradu, budućim radovima na krajozbranom uređenju Velikog Otoka, sastanku u Ministarstvu državne imovine, proteklim manifestacijama, elementranoj nepogdi, te drugim sličnim projektima. Gospodin Ivan Šivak pitao je oko glasina oko budućeg uređenja jezera Šoderica, na što mu je načelnik odogovorio da su u pregovorima kako bi se uredio jedan dio obale.

Nadalje donijeta je Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna s 9 glasova za i 1 suzdržanim. U izvješću je načelnik spomenuo kako je "ušparano" još 238.000 kuna, te je ukupni višak s prethodnom godinom iznosi oko 728.000 kuna. Taj novac će se iskoristiti kako bi se platila prva rata izmjere u k.o. Kutnjak.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće načelnika o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30.lipnja ove godine, a nakon toga je donijeta odluka o odabiru napovoljnije ponude za deratizaciju i dezinsekciju. Posao je na četiri godina dobila tvrtka ICC 3D iz Zagreba.

Donijete su izmjene o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, s obzirom na promjene u sastavu vijeća nakon izbora. Nakon toga donijeta je Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Legrad, a nakon toga izmjenjena je odluka o naknadi za novorođenčad. U toj odluci dodano je da se u zahtjev moraju priložiti dvije nove potvrde - potvrda o nekažnjavanju i potvrda općine o uredno ispunjenim financijskim i radnim obavezama.

Nakon toga donijeta je odluka o izmjena pravlinika o stipendiranju studenata, a nakon toga je raspisan natječaj za stipendiranje studenata. Na kraju je razmatrano pismo tvrtke "Karol plus" o konesciji za poljoprivedno zemljište, za koje dogovoreno da će se napraviti procjena, te će se nakon toga odlučiti oko namjene zemljišta. Pod posljednjom točkom nije bilo rasprave.

Sjedenica je dovršena u 21.00 sati.

Comments are disabled.