U ponedjeljak, 18.10.2021. godine u Društvenom domu Legrad održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvala, otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić. Na početku sjednice utvrđen je kvorum od 8  prisutnih vijećnica i vijećnika. Prije usvajanja dnevnog reda od 16 točaka, usvojeni su zapisnici s pete, šeste i sedme sjednice Općinskog vijeća.

Pod prvom točkom Aktualni sat, općinski načelnik Ivan Sabolić istaknuo je novosti od posljednje sjednice, a među njima najvažnija treba istaknuti promjene u Jedinstvenom upravnom odjelu, novosti oko rekonstrukcije državne ceste D20, geotermalnih projekata, promjene u radu vrtića i projektima koji su u postupku javne nabave. Vijećnike su najviše interesirale novosti oko ekološke rente prema Općini Koprivnički Ivanec, novosti oko brzog interneta i novosti oko aglomeracije. Također, predložili su zaključavanje ulaza na groblje u Selnici Podravskoj jer se ljudi voze autima do groblja, te postavljanje prometnih zrcala u Kutnjaku i Selnici Podravskoj.

Pod drugom točkom raspravljalo se oko Eksploatacijskog polja Gornje Grmlje u Selnici Podravskoj i opomene pred tužbu tvrtke Bednja d.o.o. Dogovoreno je da će se zatražiti drugo mišljenje odvjetnika zbog novoutvrđenih činjenica.

Pod trećom točkom jednoglasno je usvojen Polugodišnji izvještaj Proračuna za 2021. godinu.

Pod četvrtom točko jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 1. siječnja od 30. lipnja 2021. godine.

Na slijedećoj točci raspravljalo se oko Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Legrad za 2020. godinu te je načelnik prezentirao plan uklanjanja utvrđenih nedostataka.

Pod šestom točkom vijećnicima je prezentirano Financijsko izvješće komunalnog poduzeća Lekom Grad d.o.o. za 2020. godinu. Poduzeće je poslovalo s 150.000 kuna dobiti.

Pod točkom sedam, usvojena je Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Legrad, a pod slijedećim točkama ažuriranje Plana zaštite od požara Općine Legrad i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Pod točkom 10. s 6 glasova za i 1 protiv raspisan je natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Legrad.

Prema pismu namjere tvrtke Terra Energy Generation Company raspisan je javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Legrad.

Pod slijedećim točkama utvrđene je broj studentskih stipendija koje će se dodjeljivati u akademskoj godini 2021./22., te će prema tome 11 studenata s područja Općine Legrad primati stipendije. Nakon toga općinski načelnik podnio je izvješće o dodjeli učeničkih stipendija.

Pod točkom 15. razmatran je dopis gospođe Marije Picer oko osnivanja mjesnih odbora, na što će njoj biti odgovoreno da niti jedno naselje nema mjesne odobre, te tako prema statutu nema niti Šoderica, a sve ostala prava građani ostvaraju putem Općinskog vijeća, Jedinstvenog upravnog odjela i u direktnoj komunikaciji s općinskim načelnikom. Također u budućnosti će se formirati savjetodavni odbori u koji će ući predstavnici građana i udruga.

Pod posljednjom točkom pitanja i prijedlozi donijeta je odluka o sufinanciranju jaslica prema zamolbi roditelja.

 

 

Comments are disabled.