U ponedjeljak, 29. siječnja 2018. godine održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Snježana Kuzmić, a nakon prozivke utvrđeno je da je na njoj pristuno 10 od 11 vijećnica i vijećnika.

Dnevni red je usvojen jednoglasno bez izmjena, a pod prvom točkom je na isti način usvojen zapisnik s prethodne sjednice.

Pod drugom točkom je načelnik nabrojio sve aktivnosti koje su se odvijale od zadnje sjednice Općinskog vijeća. Spomenuo je izradu dokumentacije za nekoliko projekata, buduće prijave na projekte i novosti oko projekata koji se provode. Posebno se osvrnuo na novosti oko otpada i javne rasvjete. Na kraju je najavio uvođenje e-sjednica kako bi se smanjilo korištenje papira.Drugih pitanja nije bilo.

Nakon toga, na slijedeće dvije točke, donijete su izmjene Statuta i Poslovnika o radu vijeća zbog usklađenja s zakonskim izmjenama. Pod petom točkom donijeta je nova Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradiovog komunalnog otpada na području Općine Legrad.

Nakon toga donijete su Odluke o koncesijama o komunalnim poslovima i djelatnostima komunalnigh poslova na temelju pisanog ugovora.

Pod 8. točkom donijeta je odluka o redovnom financiranju političkih stranaka u 2018. godini,  a nakon toga raspisan je natječaj za održavanje javne rasvjete na dvije godine.

Pod posljednjom točkom vijećnici su predložili da se ispita hidrantska mreža od strane Koprivničkih voda i  postavili su pitanje u vezi novosti oko prodaje Legrađanke.

Sve odluke donijete su jednoglasno.

 

Comments are disabled.