Temeljem članaka 42. i 44. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Veliki Otok, a na osnovu Odluke upravnog odbora, sazvana je izborna sjednica Skupštine DVD-a Veliki Otok, koja se održala u subotu, 17. travnja 2021.g. Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, a posebno uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27.11.2020. (NN 131/2020), te Upute
glavnog vatrogasnog zapovjednika RH od 21. listopada 2020. godine (Klasa: 011-02/20-04/01, Urbroj: 444-05/01-20-197), Upravni odbor DVD Veliki Otok je na svojoj sjednici održanoj 13. travnja 2021. godine, donio zaključak da će se izborna Skupština DVD-a održati u skladu s uputama - „na daljinu". Od članova društva zatražila se suglasnost da se sjednica Skupštine održi elektroničkim putem „na daljinu". Od ukupno 61 člana s pravom glasa na Skupštini je sudjelovalo 33 člana, što je natpolovična većina DVD-a Veliki Otok. Na online skupštini izabrani su i potvrđeni novi predsjednik i zapovjednik društva te Nadzorni odbor i Upravni odbor.
Za predsjednika društva izabran je Goran Klobučarić, a za zapovjednika društva izabran je Matija Melnjak. Nadzorni odbor sačinjava predsjednik Zlatko Horvat, te dva člana Mario Švec i Vinko Rupanović. Upravni odbor broji 11 članova, a čine ga: Goran Klobučarić, Matija Melnjak, Igor Horvat, Ivan Horvat, Matija Horvat, Ana Melnjak, Katarina Puhar, Petar Puhar, Mario Horvat, Ivica Rašanec
i Dragan Duvnjak. Na konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora dana 19.04.2021. za dopredsjednika izabran je Igor Horvat, na mjestu zamjenika zapovjednika izabran je Ivan Horvat, za tajnicu Ana Melnjak i blagajnika Matija Horvat. Za predstavnike u VZO Legrad izabrani su Goran Klobučarić, Matija Melnjak i Matija Horvat.

Tekst: Ana Melnjak

Comments are disabled.