Dana 15. listopada 2020. godine u Goričanu je održana početna konferencija prekograničnog projekta „Two Rivers one Goal II“. Projekt je nastavak završenog projekta „Two Rivers one Goal“ koji se provodio od 2017. do 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta je 888.876,76 eura, a 85 %  sufinancirano je sredstvima Europske unije putem prekograničnog programa Interreg Mađarska – Hrvatska 2014.-2020. Općina Goričan nositelj je projekta dok su Općina Donji Vidovec, Legrad, Tótszerdahely  te MURA RÉGIÓ ETT projektni partneri, a Turistička zajednica Međimurske županije pridruženi partner.

Najvažniji cilj projekta je predstaviti turističkim zajednicama i turistima novi, održivi i turistički proizvod koji će se temeljiti na međunarodnom vodenom turizmu na rijekama Muri i Dravi.

U sklopu projekta, Općina Goričan ovim će projektom izgraditi i urediti turističke objekte na ribnjaku Šuderica. U sklopu ribnjaka urediti će se info točka za turiste, uredit će se izložbeni i interpretacijski centar, uredit će se odmorište za bicikliste, tzv. smart-bike point koji će biti opremljen USB punjačem, WIFI konekcijom te mapom s osnovnim informacijama o biciklističkim rutama.

Općina Donji Vidovec će izgraditi i urediti tradicionalni etno-park u svrhu promocije tradicijskih obrta s fokusom na tradiciji ispiranja zlata. U sklopu Etno-parka izgradit će se pet drvenih kućica u kojima će se izložiti tradicionalni alati, a u njima će se moći pronaći sve informacije o tradicionalnim obrtima, osobito o ispiranju zlata kao i demonstracije istog. U sklopu projekta predviđene su četiri demonstracije ispiranja zlata koje će se održati u organizaciji Općine Donji Vidovec.

Općina Legrad će u sklopu projekta nabaviti solarni čamac za 12 osoba koji će se koristiti za panoramske obilaske rijekama Murom i Dravom te organizirati 10 obilaska za minimalno 160 ljudi (školske djece, turista, predstavnika turističkih zajednica i organizacija okrenutih turizmu iz Hrvatske i Mađarske). Nabavit će se i postaviti mjesta za odmor za turiste i bicikliste blizu pontonskog pristaništa na Halasz Csardi u Legradu koji uključuje stol, klupe, koševe i javni roštilj. Postavit će se i smart-bike point i 7 trajnih ploča koji će sadržavati informacije o turama čamcima u blizini pontonskih pristaništa u mjestima Legrad, Goričan, Donja Dubrava, Letenje, Tótszerdahely, Murakeresztúr i Molnari.

Izvor slika: Međimurska županija

 

 

Comments are disabled.