U Sali za sastanke Općine Legrad, 27. i 28. travnja održana je radionica LAG-a Mura Drava. Radionica je bila na temu „ Formulacija projektnih ideja i razrada ideja za prijavu na pojedine natječaje“. Predavač na radionici bila je Leonarda Tarandek  (LEOTA j.d.o.o) koja ima višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata. Radionica se sastojala od dva dijela, teorijskog i praktičnog. Prvog dana (ponedjeljak), predavači su polaznicima radionice predstavili LAG i postojeće projektne ideje, te koje sve mogućnosti postoje za financiranje projektnih ideja (ESF i Europa za građane sa predstavljanjem primjera dobre prakse). Dok se drugog dana prešlo na konkretno, tj. razradu projektnog prijedloga u grupama.

Radionica je sufinancirana sredstvima pretpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru Leader.

 

 

 

Comments are disabled.