U četvrtak, 14. siječnja 2016. godine, Općina Legrad i Komunalac Koprivnica potpisali su ugovor o održavanju javne rasvjete. Komunalac će održavati 473 rasvjetna tijela na području općine, te će u dogovoru sa Općinom ista modernizirati. Općina je u 2015. godini obavila energetski pregled javne rasvjete, a u ovoj godini će se pristupiti izradi dokumentacije za zamjenu postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom. Za taj projekt Općina namjerava koristiti sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Comments are disabled.