Općina Legrad je danas uspješno prijavila dva projekta.

Jedan  od projekata je „12. Europski piknik “; prijavljen u sklopu programa „Europa za građane“ čija vrijednost iznosi 25.000 eura. “12. Europski piknik” će biti održani od 4. do 6. lipnja 2021. godine u Legradu. Projekt će okupiti 26 malih zajednica iz 13 europskih država. Program će biti posvećen jačanju Europe kroz diskusije o zajedničkoj prošlosti ali i budućnosti, te zajedničkim vrijednostima. Osim predavanja o bitnim europskim temama, zajednice će se zbližiti kroz brojne aktivnosti kojima će predstaviti svoju kulturu i običaje.

Drugi projekt je prijavljen u okviru natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Općina Legrad je uz pomoć Razvojne agencije PORE KKŽ prijavila je projekt pod nazivom „Uređenje trim staze“ čija ukupna vrijednost iznosi 777.507,50 kuna.

Projekt je prijavljen na Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, a cilj projekta je promicanje i korištenje rekreacijskih, zdravstvenih i turističkih funkcija šuma te prirodne ljepote krajobraza što se želi postići izgradnjom trim staze čime bi se podigla svijest o zdravlju i očuvanju šuma.

Prijavitelj projekta je Općina Legrad, a projektnim ulaganjem predviđeno je uređenje postojeće prometnice, postava ukupno 13 različitih sprava za vježbanje na otvorenom, od kojih se neke postavljaju i više puta na dionici ukupne dužine oko 1750 m i postava urbane opreme (samoposlužni servis za bicikle, stalak za bicikle, klupe i koševi za smeće). Također, predviđena je postava 5 edukativnih tabli s ciljem educiranja i informiranja o općekorisnim funkcijama šuma. Trim staza je namijenjena za javnu i društvenu uporabu, a projektom „Uređenje trim staze“ želi se poticati korisnike na aktivan odmor i rekreaciju dok će obnova prometnice i izgradnja trim staze stvoriti dodatan sadržaj i poticaj za turističke posjete.

Comments are disabled.