Ivan Sabolić , mag.pol.

Datum i mjesto rođenja: 09.02.1990., Koprivnica
Stupanj obrazovanja: VSS, magistar politologije

Obrazovanje

  • 2014. Fakultet političkih znanosti Zagreb, smjer politologija, diplomski studij
  • 2012. – Fakultet političkih znanosti, smjer politologija, prediplomski studij
  • 2008. – Gimnazija "Fran Galović" Koprivnica, smjer Jezična gimnazija
  • 2004. – Osnovna škola Legrad

Ostale dužnosti

Član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije 2017.- 2021.
Predsjednik Skupštine Glasa Podravine d.o.o.
Predsjednik Skupštine Lekom Grad d.o.o.
Član Skupštine GKP Komunalac Koprivnica d.o.o.

Članstvo u udrugama

Ekološka udruga Legrad, DVD Legrad, KUD Zrin Legrad, NK Graničar Legrad, ŠRK Smuđ Legrad,  LU Kuna Legrad

Strani jezici

Engleski – C1, Njemački - B1, Francuski - A2, Mađarski - A1

Stranačka pripadnost

Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP
Predsjednik Općinske organizacije SDP Legrad - od 2009. do 2017. godine
Član Predsjedništva Županijske organizacije SDP Koprivničko -križevačke županije od 2013. do 2015.
Član Glavnog odbora SDP Hrvatske  - od 2017. godine do 2021. godine
Potpredsjednik Općinske organizacije SDP Legrad - od 2017. godine do 2022. godine
Potpredsjednik Županijske organizacije SDP Koprivničko-križevačke županije od 2022. godine