U Osijeku je 28. listopada održana završna konferencija europskog projekta „Tematski put Zrinski - Sulejman“.

Riječ je projektu financiranom iz IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. čiji je nositelj grad Siget, a partneri su Grad Osijek, Općina Darda i Turistička zajednica Osijeka.

Glavni cilj projekta bio je uspostaviti turističku rutu kroz Podunavlje, Baranju i Podravinu u Hrvatskoj i Mađarskoj kako bi se promocijom kulturne baštine iz doba Zrinskih i Sulejmana iskoristili turistički potencijali koji do sada nisu bili dovoljno vrednovani.

Ruta od 290 kilometara obuhvaća veliko područje od Čakovca i Legrada preko Međimurja i mađarske Baranje, hrvatske Baranje do Iloka, uključujući i rutu Osijek-Đakovo-Valpovo. Bogata je znamenitostima, poput gradova koji su bili u vlasništvu Zrinskih, mjesta nekadašnjih velikih utvrda, sam grad-tvrđavu Siget koji je odlično očuvan, kao i velik broj lokacija u Hrvatskoj (Suza i Zmajevac gdje su nekada bili zatvori, Topolje sa crkvom Sv. Petra i Pavla, dvorac u Dardi, Osijek sa svojim spomenicima, utvrda Korođvar, Ilok, Đakovo sa crkvom Svih svetih koja je nekada bila džamija, Valpovo kao bivša utvrda itd.).

Tiskane su velike mape koje će posjetiteljima pomoći u orijentaciji po ruti, a mogu se besplatno dobiti i u Općini Legrad. 

U centru Legrada biti će postavljena tabla koja će orijentirati turiste, a Legrađane će podsjećati na bogatu povijest. Također, Turistička zajednica Osijek i Općina Legrad dogovorili su buduću suradnju u stvaranju novih turističkih proizvoda i nadolazećim projektima.

Comments are disabled.