U ponedjeljak ,13. ožujka, održan je sastanak sa udrugama sa područja Općine Legrad i udrugama koje djeluju na području Općine Legrad. Proveden je Javni poziv za financiranje udruga programa i projekata od interesa za opće dobro – OCD Legrad, te je odobreno 25 projekata i programa za koje su sklopljeni ugovori u sufinanciranju. Općina Legrad podržava rad udruga i volonterstvo, udruge su obaviještene o planiranim akcijama za 01. travnja – „Mala građanska akcija sadnje vrbe“ u sklopu projekta SALIKS- Spasilačka akcija u Legradu i kreativno stvaranje (UP.04.2.1.11.0421) i 22. travnja, na Dan planeta Zemlje održati će se „Zelena čistka“. Članove udruga i ljubitelje prirode pozivamo da se pridruže akcijama.

 

 

 

Comments are disabled.