Općinski načelnik je u petak, 6. ožujka 2015. godine, održao sastanak s načelnicom Općine Őrtilos u vezi planiranja daljnjih projekata u okviru EuroVelo projekta. Radi se o biciklističkoj mreži koja se sastoji od 14 vrlo dugačkih ruta koje povezuju i ujedinjuju čitav Europski kontinent. Završetak izgradnje cijele mreže predviđa se do kraja 2020. godine. Što se tiče naše općine, veoma zanimljiva je životopisna ruta od ušća Mure u Dravu do jezera Šoderice. Kako Općina Legrad i Őrtilos iza sebe imaju uspješno odrađen zajednički projekt „Legrad and Őrtilos on bike”, plan je i dalje nastaviti suradnju i na EuroVelo projektu te bi se u kratkom roku trebalo krenuti sa prikupljanjem potrebne dokumentacije.

DSC00437

 

Comments are disabled.