Dana 30. rujna 2019. godine u Društvenom domu u Legradu održana je tribina pod nazivom „Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji“.

Govornici, Matija Hlebar, Anja Jakšić i Saša Grubačević ukazali su mještanima probleme koje otpad stvara. Cilj organiziranja tribine je bio podizanje svijesti građana o njihovoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, učinkovitijeg odvajanja otpada na samom mjestu nastanka kako bi se smanjile količine otpada kojeg je potrebno odložiti. Također se pričalo i o utjecaju na klimatske posljedice i posljedice na same građane.

Prisutni su mogli vidjeti na konkretnim primjerima gdje se koji otpad odlaže i kako izgled pravilan način odlaganja. Saznali smo i zanimljiv podatak, vrlo pohvalan, da je općina Legrad na drugom mjestu po postotku razvrstanog otpada na ovome području, odmah iza Koprivnice, sa skoro 50%.

Comments are disabled.