U utorak, 28. siječnja 2020. godine, u sklopu građanskog odgoja, učenici OŠ Legrad, skupina "Ekići" posjetili su općinskog načelnika i Općinu Legrad. Razlog posjete je pismena zamolba učenika za popravak autobusnih stajališta u Malom Otoku, Zablatju i Selnici Podravskoj. Načelnik je učenicima pojasnio kako funkcionira rad općine, te na koji način se financira popravak autobusnih stajališta. Naime, u Proračunu za 2020. godinu predviđena je obnova stajališta i dio sredstva će se namijeniti za rješavanje učeničkih problema.

Osim predstavljenih problema, općinski načelnik je pojasnio način izbora načelnika i vijećnika, što je to Proračun i o čemu sve općina brine. Dogovoreno je da će općina pismeno odgovoriti učenicima kako je to dogovoreno, a učenici će kroz cijelu godinu pratiti kako se njihov problem rješava i na kraju to predstaviti u na smotri građanskog odgoja.

Comments are disabled.