Putem natječaja WiFi4EU Općina Legrad je dobila 15.000 eura za razvoj bežične mreže. Wi-Fi pristupne točke postavljene su u Legradu na 8 lokacija: u vijećnici Općine Legrad, u Društvenom domu Legrad, kod ambulante, kod Caffe bar-a "Kiki", kod kulturnog evangeličkog centra "Elim", kod stare škole, kod ŠRC Legrad te kod Lovačkog doma "Kuna".

WiFi4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog Wi-Fi-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Cilj je projekta osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima. Uvođenjem besplatnih pristupnih točaka povećava se vidljivost lokalnih zajednica te se zadovoljavaju potrebe i lokalnog stanovništva i posjetitelja.

 

Comments are disabled.