Upute_za_korisnike_2014_2020


NAZIV PROJEKTA: WIFI4EU

VODEĆI PARTNERI: Općina Legrad

OSTALI PARTNERI: /

VRIJEDNOST PROJEKTA: 15.000 eura

IZNOS KOJI OTPADA NA PRORAČUN OPĆINE LEGRAD: 15.000 eura

EU SUFINANCIRANJE:100%

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: od prosinca 2018. do prosinca 2020. godine

AKTIVNOST NA PROJEKTU: Općini Legrad dodijeljen je vaučer za izgradnju WIFI mreže na području općine Legrad. Prema projektu planirano je izgraditi do 10 vanjskih ili do 15 unutarnjih točki za pristup internetu.

Comments are disabled.