Kao i ostale Općine u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, Općina Legrad spada u srednje razvijene jedinice lokalne samouprave na području Koprivničko-križevačke županije.

Ovakvo stanje posljedice je dugotrajnog perioda u kojem je ovo područje tretirano kao rubno područje uz samu granicu sa Republikom Mađarskom, te je vrlo malo ulagano u njegov razvoj.

Danas je glavni cilj Općine prevladavanje nepovoljnog stanja i stvaranje uvjeta za pokretanje ubrzanog i dugoročno održivog razvoja. U tu svrhu, u proteklom periodu pokrenute su sljedeće aktivnosti radi stvaranja uvjeta za pokretanje gospodarskog razvoja:

 • donesen je Prostorni plan uređenja Općine i ostali prostorno-planski dokumenti,
 • u postupku je uređenje zemljišno-knjižnog statusa Općinske imovine,
 • provedena je plinofikacija kompletnog područja Općine,
 • provedena je vodoopskrba gotovo cijelog dijela Općine,
 • izrađena studija „Koncepcija i izvodivost programa gospodarskog korištenja geotermalne energije na lokaciji „Lunjkovec-Kutnjak“
 • kontinuirano se ulaže u održavanje i razvoj nerazvrstanih lokalnih cesta,
 • organizirano je pružanje komunalnih usluga održavanja javnih površina putem javnih radova,
 • formirane su gospodarske zone,

a pod time se misli na formiranje gospodarskih zona u kojima će zainteresirani gospodarski objekti ostvarivati svoje ciljeve i planove, te pokretanje aktivnosti vezanih uz turizam na rijeci Dravi i Šoderici.

Općina je gospodarske zone formirala Prostornim planom uređenja Općine Legrad i to po zonama:

 1. Zone gospodarsko proizvodne namjene nalaze se u naseljima Legrad površine 7.66 ha i Kutnjak površine 0.4 ha,
 2. Zone gospodarsko poslovne namjene nalaze se u naseljima Legrad površine 16.0 ha i Selnica Podravska 2.5 ha
 3. Zone gospodarsko proizvodne namjene nalaze se u naseljima Kutnjak površine 10.27 ha, Legrad površine 2.62 ha, Selnica Podravska površine 0,45 ha i Veliki Otok površine 14.53 ha.

Površine proizvodne namjene predviđene su za smještaj industrijskih, skladišnih, servisnih i sličnih sadržaja. Uz osnovnu djelatnost moguće je na površinama gospodarske namjene razviti i drugu djelatnost- prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Gospodarski razvoj općine Legrad jednim dijelom je baziran na korištenju geotermalnih energetskih izvora, temeljem čega je izrađena studija „Koncepcija i izvodivost programa gospodarskog korištenja geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec-Kutnjak“, te su i definirani način, mogućnosti i program korištenja spomenutih resursa.

Ukupni sustav u okviru, studijom predviđenog programa strukturirat će se na slijedeći način:

 • proizvodnja i utiskivanje geotermalne vode,
 • geotermalna elektrana s cjevovodom za dopremu rashladne vode,
 • toplinska stanica i sustav za distribuciju topline na lokaciji (primarni i sekundarni sustav)
 • proizvodni i energetski podsustavi ostalih korisnika geotermalne energije na lokaciji Lunjkovec-Kutnjak (sušara, toplice, plastenici-povrće, plastenici-cvijeće, ribogojilište)
 • sustav daljinskog grijanja (II faza programa)

Raspoloživi energetski potencijal i gospodarske aktivnosti definirane studijom pružaju dovoljno optimizma za očekivani pravilni održivi razvoj Općine Legrad, a samim time za očekivati je i razvoj samih naselja, odnosno svih pratećih funkcija unutar naselja- javni sadržaji, trgovina i usluge, daljnji razvoj poljoprivrednih djelatnosti, povećanje površina za stanovanje i uvođenje novih površina za povremeno stanovanje.

Ako se uzmu u obzir buduća turistička atraktivnost ovog područja i nova ekonomska snaga uslijed realizacije predloženih projekata, zasigurno je cilj u slijedećem periodu ostvariti prostor visokog urbanog standarda ne narušavajući postojeće krajobrazne kvalitete.

POTICAJNE MJERE I OLAKŠICE

Poticaji Općine Legrad

Komunalni doprinos: od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se poduzetnici koji grade ili dograđuju poslovne objekte, objekte koji obavljaju proizvodne ili druge poslovne djelatnosti u cilju povećanja broja zaposlenih, pod uvjetom da je sjedište djelatnosti na području Općine Legrad.

Komunalna naknada: za poslovni prostor i građevinsko zemljište koji služe u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti do 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene se umanjuje za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor kn=1,00. Za hotele, apartmane i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u tim objektima koji se nalaze na području Općine.

PRAVNE OSOBE U GOSPODARSTVU NA PODRUČJU OPĆINE LEGRAD

 

 1. „Instalacije Horvat“ d.o.o. – uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina, te instalacija za grijanje i klimatizaciju iz Legrada, Petefi Šandora 30,
 2. „Kutag“ d.o.o.- za proizvodnju, trgovinu, turizam i usluge iz Kutnjaka 62,
 3. „Ankele-Boroš“ d.o.o. – nespecijalizirana trgovina na veliko iz Velikog Otoka 1a,
 4. „Sloga“ Podravska trgovina d.o.o. – dvije trgovine mješovitom robom u Legradu, s sjedište u Đurđevcu,
 5. „Ina“ d.d. – CPS u Legradu – proizvodnja nafte i plina, sjedište u Legradu, Kralja Tomislava,
 6. „Halapija“ d.o.o. – šljunčara i pješčara, vađenje gline i kaolina iz Selnice Podravske 25,
 7. „TP Varaždin“ d.o.o. – trgovina mješovitom robom, poslovnica „Kitro“ , sjedište u Legradu, Kralja Tomislava 5,
 8. „DIM“ d.o.o. – za proizvodnju, trgovinu i usluge  iz Zablatje 73,
 9. „Podravska banka“ d.d. – banka, poslovnica Legrad, Trg Svetog Trojstva 44,
 10. „Karol Plus“ d.o.o., skladištenje i prodaje robe iz Legrada, Petra Zrinskog 121 – trgovina na Trg Svetog Trojstva 52a,
 11. "Cvjećarnica Iris" d.o.o. - obrt za trgovinu, uzgoj i usluge iz Legrada, Trg svetog Trojstva 49,
 12.  "MB Hat"- mehaničarski i bravarski obrt, Selnica Podravska 70B,
 13.  "Paveli" - građevinski obrt, Veliki Otok 138,
 14.  "Boneo"- ugostiteljski obrt, Selnica Podravska 21,
 15.  "Vodoinstalaterski obrt Bocko", Selnica Podravska 153,
 16.  "Ljekarna Horvat", Legrad, Trg Svetog Trojstva 44,
 17.  "Metal Mont"- proizvodni obrt i završni radovi, Legrad, Kralja Tomislava 240a,
 18.  "Art M Stolarija" - stolarski obrt, Kutnjak 28,
 19.  "Broz"- elektroinstalaterski i elektromehaničarski obrt, Legrad, Petra Zrisnkog 177,
 20.  "Otočanka" - trgovački obrt, Veliki Otok 6,
 21.  "Dina"- frizerski salon za žene i muškarce, Legrad, Petefi Šandora 75,
 22.  "Stolarija Interijer" - stolarski obrt, Selnica Podravska 38,
 23.  "Šaran 2" - obrt za knjigovodstvo, vađenje šljunka i pijeska, Legrad, Ulica Kralja Tomislava 300A,
 24.  "Ruža" - ugostiteljski obrt, Legrad, Petra Zrinskog 8,
 25.  "Moto Mehanika" - automehaničarski obrt i poljoprivredna proizvodnja, Mali Otok 13,
 26.  "Šalamon" - poljoprivredni obrt, Legrad, Petra Zrinskog 139,
 27.  "Kiki" - ugostiteljski obrt, Legrad, Trg svetog Trojstva 44,
 28.  "Stolarija Trešnja" - obrt za ugradnju stolarije i ostale usluge, Selnica Podravska 41,
 29.  "Žito d.o.o." - za proizvodnju, trgovinu i usluge, Selnica Podravska 127,
 30.  "AML Agro j.d.o.o." - za poljoprivredu, trgovinu i usluge, Zablatje 114,
 31.  "Agro Ana" - obrt za savjetovanje i stručne djelatnosti, Veliki Otok 45,
 32.  "GreenEstate d.o.o." -  za proizvodnju i usluge, Legrad, Veliki Pažut 5,
 33.  "Zoltan j.d.o.o." - za građevinu, trgovinu i usluge, Legrad, Petefi Šandora 16,
 34.   "AgroAn d.o.o." - za proizvodnju, trgovinu i usluge, Veliki Otok 138b,
 35.  "Danilo j.d.o.o." - za montažu i trgovinu, Selnica Podravska 45,
 36.  "DGS Sport Agency j.d.o.o." - za sport, trgovinu i usluge, Mali Otok 60,
 37.  "Imanje Kapronca" - poljprivredni, proizvodni i uslužni obrt, Legrad, Trg Svetog Trojstva 44,
 38.  "Falk"- obrt za proizvodnju i usluge, Selnica Podravska 39,
 39.  "Mizner j.d.o.o." - za usluge i trgovinu, Legrad, Kralja Tomislava 144,
 40.   "Đurđa Mont d.o.o." - za održavanje i popravak mehanizacije, Selnica Podravska 49,
 41.  "Želim znati" - obrt za poduku, Legrad, Trg Svetog Trojstva 35A,
 42.  "Alpha - Telekomunikacije j.d.o.o.", za usluge, Zablatje 45.