Opće kretanje stanovništva

Prema prvim podacima objavljenim od Državnog zavoda za statistiku, na području Općine Legrad je 2011. godine bilo ukupno 2185 stanovnika i 920 kućanstava.

Podaci o broju stanovnika i kućanstava po naseljima Općine daje se u sljedećem pregledu:

Redni broj Naselje Broj stanovnika Broj kućanstava
1. Antolovec 72 33
2. Kutnjak 276 111
3. Legrad (ukupno) 925 437
- od toga naselje Legrad 876 396
- TRC „Šoderica“ 49 41
4. Mali Otok 144 52
5. Selnica Podravska 297 109
6. Veliki Otok 253 90
7. Zablatje 218 87

Kretanje broja stanovnika Općine Legrad (1948. – 2001.)

Podaci u tablici unijeti temeljem podataka iz Popisa stanovništva 2001. godine.

Naselje Broj stanovnika 2001/1948% Površina (km2) Gustoća (st/km2)
1948. 1991. 2001.
Općina Legrad 5.701 3.200 2.764 -51,6 62,62 44
Antolovec 240 123 93 -61,3 1,31 70
Kutnjak 732 416 331 -54,6 7,87 42
Legrad 2.612 1.405 1.218 -53,4 33,41 36
Mali Otok 284 181 170 -40,2 2,3 74
Selnica Podravska 648 374 344 -47,0 7,25 47
Veliki Otok 598 375 333 -44,1 5,99 55
Zablatje 587 326 275 -53,2 4,49 62
ŽUPANIJA 140.204 129.397 124.467 -11,2 1.746,4 71

Područje Općine Legrad pripada skupini županija u kojima se smanjuje broj stanovnika i to prvenstveno zbog velikog prirodnog pada stanovništva i dugotrajnog iseljavanja. Depopulacijskim procesima najviše je izloženo pogranično područje i Općina Legrad zapravo bilježi najveći pad broja stanovnika u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ukupno kretanje broja stanovnika u općini Legrad može se podijeliti na 2 razdoblja:

  • -porasta broja stanovnika do 1921. godine
  • -depopulacija od 1921. godine

Najveći broj stanovnika (5891) Općina je imala 1921. godine, nakon čega dolazi do kontinuiranog pada broja stanovnika, a najveći pad je zabilježen u razdoblju od 1971. do 1981. godine (-17,65%).

 

Dobno – spolna struktura stanovništva

U Općini Legrad prosječna starosna dob je 2001. godine iznosila 45,7 godina, što čini najstariju populaciju u Koprivničko-križevačkoj županiji (prosječna starosna dob 39,7 godina) i daleko iznad državnog prosjeka koji iznosi 39,3 godina. S obzirom na udio pojedinih dobnih skupina u ukupnom stanovništvu prema svim međunarodnim kvalifikacijama stanovništvo općine Legrad je demografski staro i spada u regresivni tip stanovništva. Prosječna starosna dob muškaraca je 43,3, a žena 47,8 godina. Općina Legrad je općina s prosječno najstarijim stanovništvom u panonskom prostoru Republike Hrvatske.
Žensko stanovništvo je brojnije s udjelom od 52,3 % (+132) i to u dobnim skupinama iznad 55 godina, te od 25 do 29 godina i od 5 do 14 godina. Najveći manjak ćženske populacije (-48) je u dobi od 30 – 44 godina (jača ženska emigracija) i u fertilnoj dobi od 15 – 24 godina (-26). Sve se to odražava na broj sklopljenih brakova i natalitet. Razlog tome je jača suvremena emigracija ženske populacije.

Usporedba starosnih struktura stanovništva:

Godina Mlado (0-19) Zrelo (20-59) Staro (više od 60)
Općina Legrad Republika Hrvatska Općina Legrad Republika Hrvatska Općina Legrad Republika Hrvatska
2001. 17,4 23,7 50,2 54,8 32,3 21,5

Obrazovna struktura stanovništva

Najveći udio ima stanovništvo bez škole i sa nezavršenom osnovnom školom (41,0%), što je puno više nego na razini Županije (26,9%) i Republike Hrvatske (18,6%). Udio stanovnika sa samo završenom osnovnom školom (29,0%) je također veći od državnog prosjeka (21,8%).
Komparacija sa stanjem u cjelokupnoj Hrvatskoj ukazuje na nižu prosječnu razinu obrazovanja u Koprivničko-križevačkoj županiji i Općini Legrad. Udio visokoobrazovanog stanovništva Općine i Županije znatno zaostaje za prosjekom Republike Hrvatske. Tako mali udio visokoobrazovanog stanovništva glavni je razlog sveukupnog zaostajanja ovog kraja u razvoju. U posljednje vrijeme sve je više mladih osoba koje se završavaju visoko obrazovanje. Uzme li se u obzir da većina mladih školovanih ljudi koji završavaju fakultete, uglavnom ne nalaze posao na području Općine i time situacija postaje sve alarmantnija.

Prikaz obrazovne strukture stanovništva 2001. g. (u %)

Općina Legrad Koprivničko-križevačka županija Republika Hrvatska
ukupno 100 100 100
Bez škole i nezavršena oš 41,0 26,9 18,6
Osnovna škola (8 god.) 29,0 30,8 21,8
Srednje obrazovanje 27,0 34,4 47,1
Više i visoko obrazovanje 3,0 6,8 11,5

Gospodarske aktivnosti stanovništva

Prema podacima iz 2001. godine u poljoprivredi i šumarstvu zaposlene su 342 osobe (32,8 %), u industriji i rudarstvu 274 (26,3), u građevinarstvu 56 (5,4 %), i u trgovini 50 zaposlenih (4,8%).