Radovi na "Čerepani"


Dana 09. ožujka 2016. godine počeli su završni radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže na području Općine Legrad. Radovi se trenutno izvode na lokaciji "Čerepana" u Velikom Otoku, a nastaviti će se u Zablatju u ulici iza Vatrogasnog doma, od kućnih brojeva 9 do 17 te u Legradu, u Ulici Petra Zrinskog, od kućnih brojeva 148 do 151. Cijena izvođenja radova iznosi 150 tisuća kuna, od čeka 50% financiraju "Koprivničke vode d.o.o.", a 50% Općina Legrad. Radove izvodi "Koming d.o.o.".

 

Comments are disabled.