Ovog su utorka (03.11.), župan Koprivničko križevačke županije gosp. Darko Koren, zamjenik župana gosp. Ivan Pal, pročelnica gđa. Branka Cuki u pratnji načelnika gosp. Ivana Sabolića i predstavnika izvođača radova Đurkin d.o.o. i Team Građenje d.o.o. obišli radove na zgradi nove osnovne škole i sportske dvorane u Legradu. Radovi su ušli u IV. fazu gradnje u kojoj se misli završiti građevinski dio i veći dio unutarnjeg uređenja dok se za iduću godinu planiraju radovi na okolišu i pristupnoj cesti. Investicija je u potpunosti financirana iz županijskog proračuna.

Comments are disabled.